EU danas

Strazbur 07. 03. 2019

Konvencija protiv nasilja

Generalni sekretar Saveta Evrope Torbjorn Jagland poručio je povodom Međunarodnog dana žena da se ostvaruju važni ciljevi u pogledu okončanje nasilja nad ženama, ali da je potrebno učiniti još i više.

"Ostvarujemo važne ciljeve u pogledu okončanje nasilja nad ženama, ali potrebno je još više", rekao je Jagland i dodao da se otkako je potpisana u Istanbulu 2011., Konvencija SE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, pokazala kao delotvorni međunarodni pravni instrument, prenosi N1 HRV.

Podsetio je da konvencija zahteva kriminalizaciju i zakonsko sankcioniranje različitih oblika nasilja nad ženama, uključujuæi nasilje u porodici, polno uznemiravanje i psihièko nasilje.

Međutim, još ima problema s njenom ratifikacijom u nekim zemljama.

"U nekim slučajevima, kao što je Bugarska, ratifikacija je blokirana zbog zabrinutosti i pogrešnog shvatanja pojma 'rod'. Verujem da se takve pogrešne interpretacije mogu razjasniti ako se pruže tačne informacije i ako postoji politička volja da se to učini", ocenio je Jagland i naveo Hrvatsku kao primer, koja je ratifikovala Istanbulsk ukonvenciju u junu prošle godine.

Azerbajdžan i Rusija još nisu potpisale Istanbulsku konvenciju. Jedanaest zemalja članica SE - Jermenija, Bugarska, Èeška, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Maðarska ,Moldavija, Slovačka, Ukrajina i Ujedinjeno Kraljevstvo - potpisale su dokument, ali ga još nisu ratifikovale.

Srbija u aprilu 2012. godine potpisala Istambulsku konvenciju, ratifikovala je u oktobru 2013. godine, a stupila je na snagu 1. avgusta 2014.godine.

Po Jaglandovim rečima, važno je i nadgledanje zemalja koje su ratifikovale konvenciju i njeno poštovanje.

"Naša grupa stručnjaka za akciju protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO) redovno proverava kako se zemlje članice pridržavaju zahteva konvencije, rekao je Jagland i pozvao da sve države članice SE bez odlaganja ratifikujuju Istanbulsku konvenciju, jer se "ženama i devojčicama ne sme uskratiti osnovno ljudsko pravo: život bez nasilja". 

N1 HRV

Nema komentara.