Tema

Talenat za propagandu

Datum: 02. 04. 2021

Psiholog Žarko Korać smatra da je Aleksandar Vučić najtipičniji primer autoritarnog političara, čak ne samo u okvirima Srbije, dok filozof Vladimir Milutinović ukazuje da predsednik Srbije "ne baca" n...

Izbrisane granice normalnog

Datum: 26. 03. 2021

Svuda postoje podele, ali su zbog njih ljudi ovde spremni da se ubijaju, upozorava psiholog Žarko Trebješanin, dok politikolog Vuk Velebit ocenjuje da je nedostatak duštvenog dijaloga doveo do razdora...

Nikome se ne veruje

Datum: 19. 03. 2021

Ne mislim da je moje ljudsko pravo ugroženo ako imam potvrdu da sam vakcinisan koja mi garantuje da neću ugrožavati zdravlje ljudi u svojoj blizini, kaže novinar Petar Peca Popović, dok njegov kolega ...

Država kao "despotskl dvor"

Datum: 12. 03. 2021

Pokazatelj borbe protiv organizovanog kriminala bio bi da se među optuženima nađe neko od visoko rangiranih političara, smatra Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku , dok novinar NI...