Najava

Ustav i stranputice

Datum: 20. 05. 2022

Da li je Srbija suverena, da li je njena teritorija jedinstvena i nedeljiva, a granica nepovrediva, kako piše u Ustavu i da li vodi nezavisnu politiku, u skladu s principom podele vlasti na zakonodavn...

(Ne)izbežno svrstavanje

Datum: 13. 05. 2022

Šta je Srbija slavila 9.maja, Dan Evrope u koju politički sve manje veruje ili Dan pobede nad fažizmom u verziji Vladimira Putina, da li neizbežno mora da se svrsta na jednu od strana u sukobu Istoka ...

Zahtevi i strahovi

Datum: 06. 05. 2022

Zašto se Aleksandar Vučić iz Berlina vratio uplašen, koje su to poruke i zahtevi koje je "dobro razumeo" i šta su prioriteti nemačke politike prema Srbiji, neka su od pitanja za Borisa Babića, urednik...

Puzajući zapokret

Datum: 29. 04. 2022

Da li je Srbija već započela puzajući zaokret prema Zapadu, da li je uvodjenje sankcija Rusiji neminovno i kakve će koristi, a kakve posledice, iz toga proisteći na domaćem, ali i na međunarodnom plan...