Tema

Vlada zakon jačeg

Datum: 16. 09. 2018

Ovo je velika renesansa demokratskog nacionalizma, pa inercija i one koji po svom političkom habitusu nisu desno uvlači u taj desni prostor, smatra novinar Zoran Panović, ali njegov kolega Slobodan Ge...

Odgovornost na vlastima

Datum: 08. 09. 2018

U demokratskom društvu nema potrebe za konsenzusom o bilo kojem pitanju, osim o poštovanju ljudskih prava, smatra istoričar Nikola Samardžić, dok istoričar Milan St. Protić podseća da ni drugi narodi...

Čekajući bolji život

Datum: 29. 07. 2018

Političke konstelacije još od 2000. godine nameću "velike teme" i građanima skreću pažnju sa realnih problema, smatra direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi, dok vanredni profesor Faku...

Realnost ili alibi

Datum: 21. 07. 2018

Opozicija i može i mora da se usprotivi potpisivanju sporazuma s "nepostojećom državom Kosovo", smatra predsednik Dveri Boško Obradović, ali Anita Mitić iz Liberalno demokratske partije (LDP), nasupro...