Tema

Muke po Strategiji

Datum: 06. 04. 2018

Dok predsednik UNS Vladimir Radomirović smatra da je u procesu izrade nove Medijske strategije glavni zadatak Ministarstva kulture i informisanja da ona bude što kvalitetnija, predsednik NUNS Slavi...

Izvesna samo neizvesnost

Datum: 31. 03. 2018

Evropska unija (EU) je najveći krivac kada je u pitanju kosovski dijalog, tvrdi novinar Milivoje Mihajlović, a direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović Gajić misli da ...

Borba sudija za građane

Datum: 25. 03. 2018

Predloženi tekst izmena Ustava ne dovodi do nezavisnosti pravosuđa i podele vlasti, več vraća pravosuđe u mnogo zavisniji položaj nego što je danas, tvrdi direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (...

Kosovo i opozicija

Datum: 18. 03. 2018

Opozicija ne bi trebalo da se bori s vlašću na planu Kosova, izjavila predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Liht, dok predsednik UO Foruma za etničke odnose Dušan Janjić smatra d...