Tema

29. 09. 2018

Jedini mogući izbor

Evropa je naša geopolitička i geografska sudbina, ističe docent Fakulteta političkih nauka Filip Ejdus, ali predavač na Fakultetu za medije i komunikacije Lazar Džamić upozorava da Evropa, iako jedina svetla tačka na planeti, gubi bitku na narativnom nivou, zato što loše priča svoju priču.

Nema komentara.