Tema

11. 11. 2018

Mikrorealizacija slobode

U Srbiji se ne može biti slobodan, jer je ovde sloboda utopija, smatra sociolog Ratko Božović, dok nasuprot njemu pisac Dušan Nedeljković misli da neslobodni ljudi potenciraju neslobodu i da osećaj slobode dolazi iz lične perspektive.

Nema komentara.