Tema

30. 06. 2019

Razbiti atmosferu straha

Prirodna je odlika organizovanog kriminala da "ima kopču s vlastima", ukazuje kriminolog Dobrivoje Radovanović, dok glavni i odgovorni urednik KRIK Stevan Dojčinović tvrdi da postoje četiri kriminalne grupe čiji pipci sežu do vlade, uveren da u borbi protiv kriminala najpre treba smeniti ljude iz vlasti za koje se dokaže da su povezani sa njim.

Nema komentara.