Tema

12. 11. 2020

Lečenje od iluzija

Suđenje vođama OVK za ratne zločine će na Kosovu biti prihvaćeno kao jedan od dodatnih lekova da se kosovska i albanska javnost izleči od iluzija devedesetih, uveren je direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić, dok novinar Bojan Tončić predviđa da će kosovska javnost reagovati afektivno, po oprobanoj matrici tipa "a šta su oni nama uradili“.

Nema komentara.