Tema

02. 04. 2021

Talenat za propagandu

Psiholog Žarko Korać smatra da je Aleksandar Vučić najtipičniji primer autoritarnog političara, čak ne samo u okvirima Srbije, dok filozof Vladimir Milutinović ukazuje da predsednik Srbije "ne baca" ni jednu rečenicu i da sve što izgovara ima propagandnu funkciju.

Nema komentara.