Tema

28. 05. 2022

Zapad ili periferija

Onog trenutka kada Srbija okrene leđa Rusiji i kaže drugo istorijsko "njet“, Moskva će postati vrlo negativno orijentisana prema Srbiji, smatra direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi, dok potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Međak aktuelnu situaciju poredi sa 1989. godinom.

Nema komentara.