Tema

09. 09. 2022

Iskra u kamenu

Krajnja desnica je projekat Aleksandra Vučića i on njome rukovodi, smatra Jovo Bakić, dok istoričar Čedomir Antić misli da političari svoje najveće protivnike često drže blizu sebe, kako bi ih kontrolisali.

Nema komentara.