Pisana verzija

Godina stradanja

Datum: 25. 12. 2022

Ova godina sama zaslužuje da bude tema za istoričare i može da nosi naziv Istorija 2022. godine, izjavio je u intervjuu FoNetu koluminista portala Nova.rs Milenko Vasović, koji proteklih 12 meseci vid...

Sudar s realnošću

Datum: 25. 12. 2022

Ne može se reći da je našim mukama kraj, ali vidimo neko svetlo na kraju tunela, smatra dramaturg Ivan Lalić, koji bira da bude optimista, dok novinar Slobodan Georgiev ocenjuje da je na kraju 2022. o...

Evropa jedini orijentir

Datum: 18. 12. 2022

Nema drugog orijentira osim Evrope, ruska politika ne spašava Srbiju, izjavio je u intervjuu FoNetu član Foruma za medjunarodne odnose Srećko Đukić, koji smatra da je neophodno restartovati odnose Srb...

Ljubav koja opstaje

Datum: 18. 12. 2022

U aktuelnom sukobu, Ukrajina se ovde percipira kao deo Zapada i kao Zapad, smatra novinar N1 Adam Santovac, dok Vojislav Mihajlović iz organizacije CRTA napominje da domaći mediji Ukrajinu vide kao žr...