Pisana verzija

Veliki troškovi privida

Datum: 07. 02. 2021

Država se decenijama sistemski razgrađuje i uništava, posebno proteklih osam ili devet godina, kada sve prelazi u ruke jednog čoveka, koji zamenjuje institucije, sve zna, brine i o svemu je informisan...

Oguglali na bezobrazluk

Datum: 07. 02. 2021

Kada se radi o trošenju budžetskog novca, informacija uvek može da se traži i trebalo bi da se dobije, tvrdi poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović, ali novinar Miša Brkić ukazuje ...

Sukob sa vremenom

Datum: 31. 01. 2021

Nacionalističke ideologije parazitiraju na produkovanju mržnje, uvek žele da zabašure neki drugi problem, ali mogu da postanu i funkcionalno autonomne od neposrednog cilja i pogonska snaga za ratove i...

Pumpanje nacionalizma

Datum: 31. 01. 2021

Kad cele narode, rase, verske zajednice ili religije svrstate u pojam dobrog ili lošeg, to je matrica rasizma, smatra istoričarka Branka Prpa, dok antropolog Ivan Đorđević ističe da narodi i nacije ne...