Tema

Reforme pre proširenja

Datum: 22. 04. 2018

Izveštajima Evropske komisije trebalo bi posvećivati malo pažnje, smatra Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, ali generalna sekretarka EPuS Suzana Grubješić misli da bi vl...

Nastavak "bezobrazne prakse"

Datum: 14. 04. 2018

Kada su u pitanju ekonomski poslovi, država ne može da ima nikakav tajni ugovor, smatra novinar Miša Brkić, a Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija ocenjuje "da smo došli u situaciju da se priča ...

Muke po Strategiji

Datum: 06. 04. 2018

Dok predsednik UNS Vladimir Radomirović smatra da je u procesu izrade nove Medijske strategije glavni zadatak Ministarstva kulture i informisanja da ona bude što kvalitetnija, predsednik NUNS Slavi...

Izvesna samo neizvesnost

Datum: 31. 03. 2018

Evropska unija (EU) je najveći krivac kada je u pitanju kosovski dijalog, tvrdi novinar Milivoje Mihajlović, a direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović Gajić misli da ...